Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Intervisie

Intervisie: is gericht op het begeleiden van groepen, met een zekere structuur, veiligheid en gericht op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

De kracht van intervisie zit in:
Het bespreken van eigen (on) mogelijkheden, de herkenningen de erkenning. Door eigen inzet, lef en kwetsbaarheid te tonen in vertrouwelijkheid ontstaat een andere dimensie. Het team  en de individuele leden van het team kunnen komen tot gezamenlijke analyses en elkaar ondersteunen.
Invalshoeken zijn:
  • denken, voelen en handelen in relatie tot het functioneren in je beroepsrol.
  • het gaat om de samenhang in het uitvoeren van het werk en gebruik maken van elkaars deskundigheid.
  • het onderling vervullen van bij de intervisie behorende taken en daarbij je eigen handelen ter sprake brengen is niet altijd eenvoudig.

Geschikt voor:     

  • professionals, op gelijk functieniveau, van en met elkaar te leren over werkgerelateerde vraagstukken;
  • nadruk ligt hier op uitwisseling, teamvorming, leren en nieuwe inspiratie opdoen;
  • leren gaat veel makkelijker in samenwerking met anderen. Het is heel moeilijk om in je eentje op te sporen ‘hoe je kijkt’. Dat vraagt een switch van deelnemersperspectief naar toeschouwersperspectief en ‘de ander’ kan daar heel behulpzaam bij zijn. Waar ik veel gebruik van maak is het benutten van diversiteit in de groep van deelnemers.

Mijn expertise kan:

  • worden ingezet tot het trainen van intervisie voor zelfstandig kunnen functioneren als intervisie groep;
  • of voor een doorgaand cyclus voor zoveel er nodig is voor het begeleiden van de intervisie.

Duur van het intervisietraject: In gezamenlijk overleg