Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Gastlessen Landelijk Steunpunt WOII-Heden

Gastlessen WOII-Heden, 

Om leerkrachten en gastsprekers met elkaar in contact te brengen bestaat er het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, dat is ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kijk voor meer informatie over een ooggetuige in de klas op www.steunpuntgastsprekers.nl

Als gastdocent zal ik binnenkort beschikbaar zijn via het landelijke steunpunt gastsprekers WOII. Gezamenlijk met andere gastsprekers zal ik ook mijn familieverhaal  in het onderwijs gaan bespreken.Door  mijn familiegeschiedenis met het heden te verbinden wil ik als gastspreker in het onderwijs, het verleden van de oorlog, voor de jongeren wat meer tot verbeelding kunnen laten spreken zoals bijvoorbeeld:

  • bewustwording van oordelen over anderen;
  • wat maakt dat iemand een bepaalde keuze maakt;
  • wat zijn de gevolgen van de gemaakte keuze;
  • wat wordt er aan generaties doorgegeven bijvoorbeeld aan zwijglast;
  • wat wordt er generaties lang doorgegeven aan: geheimen, schuld, schaamte, stilzwijgen en buitensluiten.

 
“Zojuist heeft Lenie Degen, auteur van Versteende Stilte, een boeiende en mooie gastles gegeven aan klas Secretarieel 1.
Aan het Hoornbeeck college locatie te Kampen, over schuld en schaamte en vergeving. Het ging over haar grootvader Pieter ten Hoorn die NSB raadslid was te Amsterdam en NSB burgemeester van Sleen (Drenthe).”