Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Recensies

Recensie(s)

NBD Biblion:

Dit is een familiegeschiedenis waarin de NSB een splijtzwam is geweest. Hoofdfiguur is de NSB’er Pieter ten Hoorn (1888-1962), de grootvader van de schrijfster (1951). Zij beschrijft de laatste honderd jaar van haar familiegeschiedenis aan de hand van het levensverhaal van deze man, met vele dramatische wendingen. Afkomstig uit een gereformeerd milieu in Hoogeveen verhuisde hij met zijn gezin naar het westen, waar hij timmerman en bouwondernemer was. In 1935 sloot hij zich aan bij de NSB en was actief in de propaganda. Zijn familie wees zijn besluit af en het gevolg was onder meer een echtscheiding en een gezin dat uit elkaar viel. Het verhaal gaat ook over de verdere familieleden en de reacties op de keuze van hun (groot)vader. Van 1943-1945 werd hij NSB-burgemeester te Sleen en na de oorlog werd hij buitengesloten van de samenleving. Wat dit alles doet met zijn familie en zijn omgeving komt op pregnante wijze tot uiting in dit verhaal. De auteur heeft onderzoek verricht in archieven en gesprekken gevoerd met familieleden, die verantwoord worden in een bronnenlijst. Met zwart-witfoto’s, eindnoten en een bronnenlijst; tot slot is er een stamboom.

Dr. J. Kroes NBD Biblion.

Meer recensies: