Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Supervisie

Supervisie:

 • is gericht op het leren kennen van jezelf, in relatie tot het beroepsmatig functioneren. Hierbij ligt de nadruk op persoonsgericht leren reflecteren;
 • is gericht op het van binnen naar buiten leren (leren te exploreren), waarbij de inbreng (van buiten naar binnen) wordt bewerkt;
 • biedt de gelegenheid om onder begeleiding van de supervisor, de eigen sterke en zwakke kanten te onderzoeken en te leren van het effect van het eigen denken, voelen en handelen op de omgeving binnen en buiten de eigen organisatie;
 • is een leermethode die veel wordt toegepast op het  begeleiden van mensen in hun beroepsmatige omgeving en bij het uitvoeren van hun beroep;
 • doel van de supervisie is, dat de professional zelfstandig én intergratief (zie hieronder) kunnen functioneren in dienstverlenende, hulpverlenende en leidinggevende beroepen.

Werkzame factoren:

 • supervisie geeft meer zelfsturing in eigen handelen/ willen denken en voelen;
 • het biedt meer balans in je eigen gevoelsleven en leidt tot adequater en creatiever leven en in het uit oefenen van je beroep;
 • het verbreed je eigen kader;
 • ondersteunt en stimuleert een persoonlijk groei- ontwikkelingsproces.

Duur van een supervisietraject:

 • in overleg;
 • supervisie kan individueel en ook groepsgewijs (maximaal 3 personen).

Methodieken: De leerstijlen/methodieken worden gebruikt als hulpmiddel om het proces van reflecteren op ‘ervaren’ zichtbaar te maken.Tijdens mijn verschillende vormen van begeleiding/coaching  en supervisie, maak ik onder andere gebruik van van de methodiek focussen en van de van de methodiek ‘een taal erbij’, (zie verder methodiek focussen én Een taal Erbij).

 • intergratief worden er verbindingen gemaakt op drie niveaus: Een bewerking van een inbreng kan via verschillende methodieken gaan onder andere door:
 • op het 1e niveau: voelen, denken, willen en handelen;
 • op het 2e niveau: persoon, opleiding, beroep en functie;
 • op het 3e niveau: invloed van diversiteiten zoals: (m/v.geloof,politiek, micro/meso,macroniveau,cultuur,levensfasen etc.
 • via de leerfases van: het leerproces Kolb en van de reflectie cyclus van Korthagen en de verschillende logische niveaus van Dilt en Bateson;
 • via de methodiek, ‘Een taal erbij’, wordt de weer gave van een persoon/positie en relaties weer gegeven, door middel van het visualiseren en het opstellen/ neer zetten van duplo poppetjes. Je leert te je kijken naar je eigen werkelijkheid in verschillende posities/perspectieven;
 • via focussen (de methode van Gendlin) wordt nagegaan, door invoelen/ het lijfelijk gewaar worden wat jouw lijf in een bepaalde situatie of over een bepaalde kwestie jou iets te zeggen heeft.