Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Focussen

‘Focussen’, de methodiek:

Focussen,deze methodiek vindt haar oorsprong vanuit het gedachtegoed dat is ontwikkeld is door Eugene T. Gendlin. Hij was hoogleraar in psychologie en de filosofie aan de universiteit van Chicago. Sommige cliënten bleken meer baat te hebben bij hun therapie als ze tijdens hun sessies gingen focussen. Zie: www.focussen.nl

Focussen is een specifieke vorm van interne aandachtstraining voor je innerlijke leven.Het is een (leer) proces dat je helpt erachter te komen wie je in wezen bent en wat je werkelijk voelt aan lichamelijke sensaties. Doordat je er met bewuste aandacht bij stil staat volgt dikwijls een realisatie van wat je echt wil en een gepaste actie.

Focussen:

 • geeft weer, wat er in je lijf voelbaar is en de betekenis daarvan in jouw leven;
 • laat je met gerichte aandacht naar binnen in je lijf gaan en kijken/nagaan, of daar ‘iets’ gebeurt en hoe dat ‘iets’ doorwerkt in je leven;
 • laat je dat ‘iets’, onderzoeken, nader verkennen en de erkenning geven;
 • dat is eerst vaag en ondoorzichtig, maar als je er voldoende aandacht aan geeft, komen er woorden of beelden bij die vaak leiden tot kleine veranderingsstappen, tot actie en tot nieuwe denkbeelden;
 • geeft toegang tot de wijsheid van je eigen lijf. Als je bij dat ‘iets’ stilstaat, op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich aan jou kenbaar te maken;
 • door deze zachtaardige als krachtige vaardigheid leer je zelfstandig en adequaat de lastige dingen van het leven een plaats te geven.

Werkzame factoren en andere reacties en ervaringen:

 • je wordt je meer bewust van wat er in je omgaat en waar je nog geen woorden voor hebt;
 • je leert het erkenning te geven en ernaar te ‘luisteren’, met geduld, aandacht en respect. Meestal heb je een paar keer oefenen nodig om het te leren;
 • in woorden is focussen niet helemaal uit te leggen;
 • je kunt inzicht, een besef krijgen, bewustwording van: bijvoorbeeld spanningen in je lijf, die een betekenis kunnen geven dat die spanning niet erg is, dat die er mag zijn en dat die je soms iets te vertellen heeft;
 • je kunt daar benieuwd naar zijn;
 • gaan onderzoeken wat jouw lijf jou wilt laten weten;
 • je kunt een samenhang ervaren van die dingen die je allemaal bezighouden en allemaal je aandacht vragen.

Deze respectvolle benaderingswijze gebruik ik om cliënten en supervisanten op een natuurlijke manier dichter bij hun gevoel te brengen. Ik maak van de methodiek focussen gebruik tijdens mijn verschillende trajecten van begeleiding/coaching en supervisie. Daarbij begeleid ik de ander bij zijn/haar focusproces.

zie: www.focussen.nl