Lenie Degen

Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht

Mob: 06 50917651
Email: leniedegen@chello.nl
lenie.degen@werkgroepherkenning.nl

Methodiek

Methodieken die ik in al mijn trajecten toepas zijn:

‘Een taal erbij’: 

  • ‘Een taal erbij’, is een weergave van: personen, relaties en posities;
  • de methodiek vindt haar oorsprong vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut. Hij ging er vanuit dat in een contextueel mensbeeld de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan. Nagy maakt een onderscheid tussen relaties met een bloedband, die je ‘gegeven’, zijn en de gekozen relaties. Sommige relaties zijn helpend en andere relaties zijn een zware last;
  • de huidige methodiek ‘Een Taal erbij’ is ontwikkeld door Mevr. M. Diekmann-Schoemaker, leertherapeut en supervisor NVRG (overleden 2007). zie www.dekontekst.nl

‘Focussen’:

  • geeft weer, wat er in je lijf voelbaar is en de betekenis daarvan in jouw leven;
  • laat je met gerichte aandacht naar binnen in je lijf gaan en kijken/nagaan, of daar ‘iets’ gebeurt en hoe dat ‘iets’ doorwerkt in je leven;
  • focussen,deze methodiek vindt haar oorsprong vanuit het gedachtegoed dat is ontwikkeld is door Eugene T. Gendlin. Hij was hoogleraar in psychologie en de filosofie aan de universiteit van Chicago;
  • sommige cliënten bleken meer baat te hebben bij hun therapie als ze tijdens hun sessies gingen focussen. Zie: www.focussen.nl